PEČARSTVO AVBELJ LUKOVICA

Opečni tlakovci, lončene peči, kaminski vložki. Od načrtovanja, kompletne lastne proizvodnje izdelkov ...in vse do vgradnje. Od leta 1948.

STADARDI

SIST EN 771-1 Specifikacija za zidake -1.del: Opečni zidaki.

SIST EN 832 Toplotne karakterisitke stavb -Izračun potrebne energije za ogrevanje - Stanovanjske stavbe.

SIST EN 13084-1 in -2. Prostostoječi dimniki.

SIST EN 13229 Odprti kamini in kaminski vložki na trda goriva.

SIST EN 13240 Grelniki prostorov na trdna goriva - Zahteve in preskusne metode.

SIST EN 13384-1 Dimniki . Računske metode termodinamike in dinamike fluidov - 1.del: Dimniki za eno ogrevalno napravo.

Naštetih je le nekaj iz velikaga bazena vseh standardov, ki postavljajo okvirje in pravila proizvodnje in montaže ogravlanih naprav.