FILTRI

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov iz leta 2004, stran 15320  v 10. točki 3. člena splošnih določb pravi; »Naprave za čiščenje dimnih plinov so: čistilne naprave dimnih plinov, cikloni, filtri, katalizatorji, naprave za odvod kondenzata dimnih plinov in podobno«.

Na tem mestu bi poleg elektrostatičnega filtra, ki ga trgu ponujamo v našem podjetju, omenil še Plazemski filter dimnih plinov, ki deluje na principu hladne plazme. S takšnim filtrom iz dimnih plinov izločimo ves kisik, ves ogljikov monoksid, ves katran, prašne delce in vodo. Glede na zmožnosti plazemskega gorilnika bi namestitev takšnega filtra odpravila večino neželenih stranskih učinkov kurjenja lesa slabše kakovosti oz. mokrega lesa in drugega odpadnega materiala, saj bi bil končni produkt zgolj CO2 in vodna para. Plazma namreč povzroča razgradnjo ogljikovodikov, pri čemer je potrebno opozoriti, da pa ne odstranjuje anorganskih elementov, kot sta klor ali žveplo. Za te namene bi bilo potrebno filter dodatno dograditi.

Slaba stran teh filtrov je njihova zahtevnost delovanja, potreben prostor in cena. Tako so te filtri primerni za čiščenje dimnih plinov večih stavb z daljinskim ogrevanjem ali za večje poslovne, javne in večstanovanjske zgradbe.

8ec208ea-cbb2-4c97-adb8-a66e9a102cfb

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!